Pravila o privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI

TKO SMO

Mi smo Ewopharma d.o.o., član Grupe Ewopharma. Naša adresa je Zadarska 80, Zagreb, Hrvatska.

Ewopharma d.o.o. je kontroler Vaših  osobnih podataka, osim ako ste drugačije informirani. Ewopharma Grupa ima sjedište u Schaffhausenu.

Naši podaci za kontakt su info@ewopharma.hr. Telefon: 00385 (0)1 6646 563. Kontakt našeg suradnika za zaštitu podataka je privacy@ewopharma.hr.

 

OSOBNI PODACI DOSTAVLJENI ILI PRIKUPLJENI OD STRANE EWOPHARMA D.O.O.

Slijedi nepotpuna lista glavnih svrha u sažetom obliku za koje Vaši osobni podaci mogu biti obrađeni ovisno u koju kategoriju obrade podataka pripadate.

Imajte na umu da se pristupom osobnim podacima upravlja i kontrolira unutar Ewopharma d.o.o. i Ewopharma Grupe. Vašim osobnim podacima pristupat će samo zaposlenici Ewopharma Grupe koji imaju relevantnu svrhu za pristup Vašim podacima, npr. farmakovigilancijski osobni podaci se mogu prenijeti našoj slovačkoj podružnici koja je nositelj odobrenja za naše proizvode. Također im mogu pristupiti oni koje angažiramo kako bi nam pomogli u poslovanju ili onima kojima smo dužni pružiti informacije u skladu sa zakonom ili zbog samoodrživosti (npr. u slučaju prijevare). Konkretnije informacije o svrsi, pravnim osnovama, razdoblju čuvanja/skladištenja, otkrivanja, Vašim pravima na zaštitu podataka i kome se obratiti u vezi s obradom i Vašim pravima bit će pružene u posebnim obavijestima u obradi koje će biti dostupne u vrijeme prikupljanja Vaših podataka ili će Vas obavijestiti nadležni zaposlenik prije obrade Vaših podataka.

Razdoblja čuvanja osobnih podataka mogu varirati i Ewopharma d.o.o. će procijeniti slučajeve prema samoj obradi i rizicima za Vas kao subjekta podataka. U nastavku su navedene neke opće smjernice. Za sve druge situacije, Vaši osobni podaci bit će čuvani samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu s primjenjivim propisima, za razrješenje sporova ili u skladu sa strogim kriterijima razvijenim u okviru Grupinog Programa za zaštitu podataka. Za konkretne informacije molimo kontaktirajte info@ewopharma.hr ili privacy@ewopharma.hr.

 

Vrsta obrade i svrha

Vrsta osobnog podatka

Zakonska osnova

Razdoblje čuvanja

Ugovor s Ewopharma d.o.o.

Adresa, ime, npr. podaci za plaćanje

Ugovorna potreba

Trajanje ugovora ili onoliko dugo koliko je navedeno u ugovoru

Trenutni/prošli/budući klijent

Ime, poslovna adresa, broj telefona

Legitimni interes

Većinom 3 godine

Ako primite plaćanje za usluge / proizvod / sponzorstvo, Ewopharma d.o.o. će zadržati takve osobne podatke u skladu s važećim zakonodavstvom o transparentnosti, poreznim zakonodavstvom (ili ekvivalent) i internom politikom zadržavanja podataka

Platna lista/podaci za plaćanje, ime, adresa

Ugovorna potreba / pravna obveza

Kako je navedeno u ugovoru ili lokalnom zakonodavstvu

Istraživanje kupaca/natjecanja/ankete

Ime, adresa, osobni podaci specifični za predmetni projekt

Obično pristanak, ali ako se prikupljaju podaci iz posebne kategorije, uvjet će također biti pravna osnova. To će Vam se priopćiti u pisanom obliku, prije svakog sudjelovanja

Do završetka projekta, osim ako se drugačije dogovori

Zdravstveni podaci u kojima koristite naše proizvode ili bolujete od bolesti iz terapijskom područja od našeg interesa. U vezi s tim, mogu se pojaviti izvješća o štetnim događajima/reakcijama

Ime, adresa, zdravstveni podaci, specifične reakcije na proizvod (npr. štetni događaj/reakcija)

Pravna obveza i uvjet 9.2 (h) (pružanje zdravstvene zaštite i upravljanje sustavima i uslugama zdravstvene zaštite) ili 9.2 (i) (javni interes, zaštita od prijetnji zdravlju, osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti u pogledu zdravstvenih proizvoda)

10 godina nakon povlačenja odobrenja za stavljanje lijeka s tržišta

Opći upiti na našu e-mail adresu ili ured koji zahtijevaju naš odgovor

Ime, adresa, broj telefona, detalji razgovora

Legitimni interes

2 godine

Kandidat za posao

Ime, e-mail adresa, životopis, popratni dopis

Privola ili legitimni interes

1 godina, osim ako je specijalizirano radno mjesto

Prijenos osobnih podataka unutar Ewopharma Grupe potreban u općem tijeku poslovanja

Poslovni detalji ili relevantni detalji ovisno o prirodi upita

Legitimni interes ili privola

Ovisno o prirodi upita, ali obično 1 godinu, osim ako nije potrebno drugo vrijeme

Vanjski računovođe

Poslovni detalji, neki drugi detalji kao što su porezni brojevi

Legitimni interes, pravna obveza i privola

U skladu s radnim/komercijalnim ugovorom, privolom ili primjenjivim zakonom

IT administratori treće strane

Pristup svim podacima na poslužitelju

Legitimni interesi

Koliko god podaci ostaju na poslužitelju

Profesionalni zdravstveni radnici

Zdravstveni podaci

 

 

Osiguravajuće organizacije

Podaci o zaposleniku, osobni podaci pravne prirode

Legitimni interesi

Prema zahtjevu osiguravajućeg društva, lokalnog zakona i pravnih slučajeva

Marketing putem medija kao što su e-mail, bilten, internetske stranice, promotivni materijali

e-mail adresa, ime, broj telefona, kućna adresa

Privola

Kako je navedeno u obrascu za privolu

Vaše osobne podatke također možemo prikupljati od treće strane. Treća strana trebala bi poštivati zakone o zaštiti podataka. Ako mislite da ne poštuje, kontaktirajte nas.

PRIJENOSI IZVAN DRUŠTVA EWOPHARMA D.O.O.

Postoji nekoliko slučajeva u kojima će Ewopharma d.o.o. morati prenijeti Vaše osobne podatke izvan društva Ewopharma d.o.o. Ako je to potrebno, Ewopharma d.o.o. ili zaposlenik unutar Ewopharma Grupe, prenosi takve osobne podatke samo u zemlju koja ima odluku o adekvatnosti koju je dodijelila Europska komisija. To znači da će Vam se, kao Subjektu Podataka, pribaviti sličan standard prava na privatnost u zemlji primateljici kao što su i u društvu Ewopharma d.o.o. Ako ne postoji odluka o adekvatnosti, koriste se modeli klauzula koje je odobrila Europska komisija ili neke druge zaštite koje je odobrila Europska komisija ili njezin izaslanik. U suprotnom se Vaši osobni podaci neće prenositi.

ŠTO DIJELIMO

Ewopharma d.o.o. neće otkriti Vaše osobne podatke osim ako za to nema zakonsku osnovu. Ako Ewopharma d.o.o. želi otkriti Vaše osobne podatke, obavijestit će Vas u trenutku prikupljanja putem ove Obavijesti o privatnosti, Vašeg pristanka, ugovora ili druge dokumentacije koja Vam je dostavljena. Svaki osobni podatak koji dijelimo sa sjedištem u Švicarskoj predmet je odluke o adekvatnosti i stoga se svi podaci koji se prenose u naše sjedište moraju pravilno zaštititi odgovarajućim mjerama zaštite.

Za sve druge situacije, Vaši osobni podaci bit će čuvani samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu s primjenjivim propisima, za razrješenje sporova ili u skladu sa strogim kriterijima razvijenim u okviru Grupinog Programa za zaštitu podataka. Za konkretne informacije molimo kontaktirajte info@ewopharma.hr ili privacy@ewopharma.hr.

VAŠA PRAVA

Imate pravo zatražiti kopiju svih Vaših osobnih podataka i potvrditi njihovu točnost ili zatražiti da budu ispravljeni.  

Imate pravo zatražiti da Vaši osobni podaci budu izbrisani iz našeg sustava. Ako se osobni podaci čuvaju na temelju privole, privolu možete povući slanjem poruke e-pošte osobi za kontakt navedenoj u Vašem obrascu privole.  

Imate pravo zatražiti ograničavanje obrade ili se potpuno usprotiviti  obradi u određenim uvjetima. Ti će zahtjevi biti ocijenjeni ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

 

POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ewopharma d.o.o. neće od Vas tražiti nikakve osobne podatke koji po njenu mišljenju nisu apsolutno potrebni. Stoga, ako odbijete dati podatke, možda nećemo moći surađivati s Vama. To ćemo rješavati ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.  

 

POSJETITELJI NAŠE INTERNETSKE STRANICE

Kada netko posjeti www.ewopharma.hr koristimo se uslugama treće osobe, Google Analytics, za prikupljanje standardnih internetskih zapisa informacija i podataka o obrascima ponašanja posjetitelja. Osim približne lokacije (IP adrese), podaci koje Google Analytics prikuplja većinom su anonimni podaci o prometu poput informacija o pretraživaču, informacija o uređaju i jezika. Ne prikupljamo dodatne podatke, poput Vaše dobi, spola, interesa ili  bankovnih podataka. Prikupljene podatke upotrebljavamo kako bismo dobili pregled o tome kako ljudi pristupaju i upotrebljavaju naše internetske stranice kako bismo poboljšali svoje usluge i korisnički doživljaj. Ne upotrebljavamo ih ni za kakve dodatne svrhe, poput profiliranja osoba koji pristupe našim internetskim stranicama.

Ako nas kontaktirate putem naših internetskih stranica, tim ćemo se podacima koristiti samo u svrhu odgovaranja na pitanja/pritužbe ili prijedloge koje pošaljete. Nakon rješavanja Vašeg upita, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

 

SIGURNOST

Poduzimamo razumne korake za zaštitu Vaših osobnih podataka pomoću fizičkih i/ili elektroničkih sigurnosnih mjera primjerenih osjetljivosti osobnih podataka.

Iako primjenjujemo sigurnosne mjere, ne možemo jamčiti sigurnost bilo kojih podataka koje dostavite e-poštom ili preko interneta. Dostavu osobnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, budući da ni jedan prijenos putem interneta nikada nije 100% siguran ili bez greške. Trebali biste postupati s osobitom pažnjom prilikom odlučivanja koje ćete nam podatke poslati e-poštom ili objaviti na našim internetskim stranicama.

 

INTERNETSKE STRANICE TREĆIH OSOBA

Možete odabrati pristupiti određenim internetskim stranicama i uslugama trećih osoba putem naših internetskih stranica. Ewopharma nije odgovorna za pravila i postupke drugih internetskih stranica u vezi privatnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o privatnosti trebate potražiti njihove internetske stranice.

Imamo stranicu na Facebooku koja se odnosi na neke naše proizvode. Kada odlučite podijeliti informacije s Facebookom, na informacije koje podijelite primjenjivat će se njihova pravila o privatnosti. Ta stranica društvenih medija može također podijeliti informacije s nama i može na svojim stranicama objaviti informacije o Vašoj posjeti našim internetskim stranicama. Svoje postavke privatnosti možete promijeniti na Facebooku.

 

EWOPHARMA D.O.O. - UPOTREBA KOLAČIĆA

Za više informacija o kolačićima koje koristi ova web-stranica, posjetite Politika kolačića.

 

Kako mogu promijeniti postavke u vezi kolačića?

Kako biste promijenili postavke kolačića koje koristi ova web-stranica, posjetite Postavke privatnosti

 

PRAVO PRIGOVORA

Ako smatrate da Vaša prava nismo poštivali na pošten ili primjeren način, imate pravo na prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka.